Ilustrowany atlas terapii manualnej. Komplet (Tom 1 i Tom 2)

Autor: Udo Wolf

Wydawca: MediPage
Rok wydania: 2012
Ilość stron: Tom 1 456 +1600 ilustracji i Tom 2 456 +1700 ilustracji
Oprawa: twarda
Format: 22 x 26
Wydanie: 1


KOMPLET:
Ilustrowany atlas terapii manualnej. Kręgosłup szyjny, staw szczęki, bark, łokieć i ręka. Tom 1

Ilustrowany atlas terapii manualnej. Klatka piersiowa, kręgosłup lędźwiowy, miednica, biodro, kolano, stopa. Tom 2Ilustrowany atlas terapii manualnej. Kręgosłup szyjny, staw szczęki, bark, łokieć i ręka. Tom 1

Podręcznik przydatny w praktyce

Wszystkie podstawowe techniki terapii manualnej są przedstawione dla każdego obszaru ciała opisowo i na rycinach. W tomie I znajduje się dodatkowo rozdział wprowadzający, który przedstawia teorię uporządkowaną ze względu na pytania badawcze i cele leczenia.

Wybitna wartość dydaktyczna

W podręczniku przedstawiono logiczne podstawy badania i schematy leczenia, uporządkowane według okolic ciała i ukierunkowane na określony problem. Diagramy obrazkowe ułatwiają interpretację wyników i opracowanie schematu leczenia. To umożliwia właściwy wybór odpowiednich technik i daje kompetencje niezbędne do prowadzenia leczenia.

Z każdym uchwytem terapia manualna staje się coraz lepiej zrozumiała

Jedyne w swoim rodzaju ilustracje i przejrzyste diagramy ukazują przebieg leczenia krok po kroku. Przebieg pojedynczych ruchów przedstawiono za pomocą strzałek. Zwarte teksty objaśniają sposób postępowania, a dodatkowe uwagi zawierają wskazówki co do stosowania odpowiednich technik lub zalecenia kliniczne dotyczące dolegliwości. Oznaczenia w górnym rogu strony umożliwia szybką i łatwą orientację. Techniki przeznaczone do manipulacji zostały szczegółowo opisane i są zrozumiałe już na pierwszy rzut oka.

Dla każdej okolicy ciała przedstawiono:

- Podstawy badania, oceny i leczenia
- Interpretację wyników badania
- Biomechanikę
- Lokalizację okolicy z dysfunkcją
- Palpację kostnych punktów odniesienia i istotnych tkanek miękkich
- Rotacje czynne i bierne
- Translacje bierne
- Testy dodatkowe i testy oporowe
- Leczenie
- MobilizacjęIlustrowany atlas terapii manualnej. Klatka piersiowa, kręgosłup lędźwiowy, miednica, biodro, kolano, stopa. Tom 2

Ten wartościowy atlas może stać się poradnikiem dla wszystkich uczących się terapii manualnej, ale również dla praktykujących fizjoterapeutów, którzy dzięki niemu utrwalą swoją wiedzę z zakresu stosowanych technik.

Wszystkie podstawowe techniki terapii manualnej każdego obszaru ciała przedstawione są opisowo i na rycinach.

W tomie I znajduje się dodatkowo rozdział wprowadzający, który przedstawia wiadomości teoretyczne usystematyzowane pod kątem pytań badawczych i celów leczenia.

W podręczniku przedstawiono podstawy badania i schematy leczenia, uporządkowane według okolic ciała oraz ukierunkowane na określony problem.

Diagramy obrazkowe ułatwiają interpretację wyników, opracowanie schematu leczenia i właściwy wybór odpowiednich technik, niezbędnych do prowadzenia leczenia.

Jedyne w swoim rodzaju ilustracje i przejrzyste diagramy ukazują przebieg leczenia krok po kroku.

Przebieg pojedynczych ruchów przedstawiono za pomocą strzałek.

Zwarte teksty objaśniają sposób postępowania, a dodatkowe uwagi zawierają wskazówki co do stosowania odpowiednich technik lub zalecenia kliniczne dotyczące dolegliwości.

Oznaczenia w górnym rogu strony umożliwiają szybką i łatwą orientację.

Tom II obejmuje następujące rejony ciała: klatkę piersiową, kręgosłup lędźwiowy, miednicę, biodro, kolano i stopę. W tomie I opisane zostały takie obszary jak: kręgosłup szyjny, staw skroniowo-żuchwowy, bark, łokieć i ręka.

Dla każdej okolicy ciała przedstawiono:
- podstawy badania, oceny i leczenia
- interpretację wyników badania
- biomechanikę
- lokalizację okolicy z dysfunkcją
- palpację kostnych punktów odniesienia i istotnych tkanek miękkich
- rotacje czynne i bierne
- translacje bierne
- testy dodatkowe i testy oporowe
- leczenie
- mobilizacjęO autorze:

Udo Wolf jest dyplomowanym fizjoterapeutą i kierownikiem oddziału fizjoterapii Kliniki Uniwersyteckiej w Marburgu. Jest instruktorem medycyny manualnej wg koncepcji Evjenta-Kaltenborna, ma długoletnie doświadczenie w jej nauczaniu i doskonaleniu zawodowym na wyższej uczelni. Opublikował wiele artykułów i książek z tej dziedziny. Ten wartościowy atlas jest poradnikiem dla wszystkich uczących się terapii manualnej, ale również dla praktykujących fizjoterapeutów, którzy mogą dzięki niemu utrwalić swoją wiedzę z zakresu stosowanych technik.