WYDAWNICTWO LEKARSKIE PZWL PRZEDSTAWIA

Polish Journal of Rehabilitation Research (Polski Przegląd Rehabilitacji) jest nowym czasopismem naukowym skierowanym do lekarzy, fizjoterapeutów, specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej, terapii zajęciowej.

Publikowane prace w czasopiśmie obejmują następujące tematy: rehabilitacja medyczna; biomechanika, ergonomia, inżynieria biomedyczna; ageing; adaptowana aktywność fizyczna i sport osób niepełnosprawnych; terapia zajęciowa; nauki społeczne w rehabilitacji; ICF; miscellaneous. Kwartalnik jest dostępny, poza wersją drukowaną, w wersji elektronicznej na www.pjrr.pl

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nadzw.

Zarejestruj się na www.pjrr.pl, kliknij w zakładkę ARCHIWUM wybierz numer 1/2012 i wpisz kod: pjrr01 Otrzymasz bezpłatny dostęp do e-wydania czasopisma.