Nauczanie umiejętności ruchowych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i podobnymi zaburzeniami ruchowymi

Autorzy: Sieglinde Martin
Wydawca: ReHouse
Tytuł oryginału:: Teaching Motor Skills to Children with Cerebral Palsy and Similar Movement Disorders


Tłumaczenie:
Anna Boryczka
Redakcja naukowa:
lek. med. Małgorzata Brzozowska-Gilewska

Spis treści:

Wstęp i podziękowania
Wprowadzenie

Rozdział 1: Opóźnienie rozwojowe i mózgowe porażenie dziecięce

Rozdział 2: Rozwój motoryki dużej
Przebieg rozwoju motoryki dużej
Pozycja dziecka wpływa na przebieg jego rozwoju motorycznego
Rozwój motoryczny dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 3: Czynniki zaburzające rozwój motoryczny
Napięcie mięśniowe
Nieprawidłowe wzorce ruchowe
Odruchy
Brak kontroli motorycznej i koordynacji
Osłabienie mięśni
Zaburzenia sensoryczne

Rozdział 4: Wspomaganie dziecka w opanowaniu umiejętności ruchowych
Plastyczność mózgu
Postępowanie fizjoterapeutyczne i uczenie się ruchu
Uczenie się ruchu
Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
?Droga do niezależności? dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 5: Ruchomość mięśni i stawów
Możliwe problemy dotyczące mięśni
Możliwe problemy dotyczące stawów
Codzienne rozciąganie w celu zapobiegania problemom z mięśniami i stawami
Jak wykonywać ćwiczenia rozciągające
Ćwiczenia rozciągające dla dzieci starszych
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 6: Unoszenie głowy
Znaczenie kontroli głowy
Poznajcie Ninę
Trening unoszenia głowy
Włączanie kontroli głowy w życie codzienne
Najczęściej zadawane przez rodziców pytania

Rozdział 7: Szczęśliwe dziecko leżące na plecach
Szczęśliwe dziecko ? ćwiczenia
Czy Wasze dziecko jest gotowe do leżenia na plecach?
Najczęściej zadawane przez rodziców pytania

Rozdział 8: Czas spędzony na brzuchu
Umiejętności potrzebne do zabawy na brzuchu
Zabawa na brzuchu ćwiczenia
Co dalej?
Wysoki podpór dla Seana
Ćwiczenia w wysokim podporze
Utrzymywanie ciężaru ciała w wysokim podporze
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 9: Obrona przed upadkiem
Chłopiec, który nie chciał dotknąć podłogi
Wywoływanie reakcji obronnego podporu do przodu
Wywoływanie reakcji obronnego podporu na boki
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 10: Prawidłowy siad
Poznajcie Elli
Jak pomóc dziecku usiąść
Wspomagany siad
Samodzielny siad z podparciem na rękach
Siedzenie bez podporu na rękach
Inne sposoby siedzenia na podłodze
Różnorodność pozycji siedzących
Siedzenie na ławce lub krześle
Siadanie i zsiadanie z ławki lub wózka
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 11: Wstawanie i czworaki
Poznajcie Jennifer
Pozycja czworacza
Czworakowanie
Siadanie i przechodzenie z siadu na podłogę
Łączenie tych aktywności
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 12: Ćwiczenie kończyn dolnych i stanie z pomocą
Stymulacja ruchów nóg
Ćwiczenia kończyn dolnych
Wspomaganie dziecka podczas stania
Ćwiczenia nóg z utrzymaniem ciężaru ciała
Dziecko stoi, trzymając się dwiema rękami
Pomocne poręcze
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 13: Równowaga
Równowaga u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Ćwiczenie równowagi
Ćwiczenie równowagi w siadzie
Ćwiczenie równowagi w klęku
Równowaga w staniu
Stanie z podporem oraz przechodzenie do stania i wychodzenie z tej pozycji
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 14: Stanie bez pomocy i chodzenie
Chodzenie z pomocą
Chodzenie z balkonikiem
Doskonalenie umiejętności chodzenia z balkonikiem
Chodzenie z mniejszą pomocą
Chodzenie o kulach
Stanie bez pomocy
Stanie na jednej nodze z pomocą
Dłuższe stanie na nodze słabszej
Postępy w utrzymaniu równowagi w staniu
Siła i szybkość reakcji
Chodzenie
Gotowe do chodzenia
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 15: Chodzenie oraz dodatkowe umiejętności
Różne okazje do chodzenia
Poprawa równowagi i koordynacji
Stanie na jednej nodze
Wzorzec chodu Waszego dziecka
Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 16: Dodatkowe ćwiczenia wzmacniające siłę i trening połączony z zabawą
Ćwiczenia wzmacniające siłę
Dobra Zabawa

Rozdział 17: Dodatkowe interwencje medyczne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Lisa Burnett, doktor fizjoterapii
Leczenie
Seryjne gipsowanie
Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa
Zaopatrzenie ortopedyczne na kończyny dolne
Wnioski
Najczęściej zadawane pytania

Dodatek
Pediatryczny sprzęt rehabilitacyjny
Zaopatrzenie i sprzęt ogólnego zastosowania
Dostawcy sprzętu rehabilitacyjnego
Organizacje zajmujące się rekreacją

Literatura