Wiedza na temat choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych rozwija się niezwykle dynamicznie. W ostatnich latach rozwój ten wyznaczają przede wszystkim nowe odkrycia genetyczne oraz nowe techniki obrazowania, a także niezwykły postęp technik operacyjnego leczenia za pomocą głębokiej stymulacji wybranych struktur mózgu.

Nie ustają próby znalezienia markerów wczesnego okresu chorób zwyrodnieniowych i co się z tym wiąże opracowania skutecznych leków neuroprotekcyjnych lub chociażby modulujących przebieg wspomnianych schorzeń. Trwa także poszukiwanie nowych sposobów poprawiających skuteczność leczenia objawowego. Zaburzenia ruchowe (ang. movement disorders), które kiedyś nazywano schorzeniami pozapiramidowymi, dawno już wykroczyły poza obszar jąder podkorowych, dlatego też tytuł niniejszego podręcznika ewoluował w stronę tej nowej terminologii, która obejmuje takie klasyczne schorzenia pozapiramidowe, jak choroba Parkinsona (z szerokim spektrum objawów pozaruchowych, jak otępienie czy hipotonia ortostatyczna o zupełnie przecież niepozapiramidowym charakterze), po mioklonie, połowiczy kurcz twarzy, zespół niespokojnych nóg czy spastyczność, których patogeneza wychodzi niekiedy daleko poza układ jąder podkorowych.

Publikacja ta stanowi podsumowanie wiedzy ostatnich lat w zakresie zaburzeń ruchowych, a dodatkowo została wzbogacona o materiał wideo ułatwiający zapoznanie się z ich bogatą fenomenologią. Przedstawione treści teoretyczne uzupełniono ponadto wieloma wskazówkami praktycznymi, opartymi na przeglądach systematycznych i opiniach ekspertów, ponieważ w tej dziedzinie ? mimo braku strategii prowadzących do wyleczenia ? skuteczność metod leczenia objawowego zarówno farmakologicznego, jak i operacyjnego jest imponująca.
Podręcznik ten jest również podsumowaniem prawie już 15-letniej działalności Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego której zjazdy i konferencje zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Publikację kierujemy głównie do lekarzy neurologów, ale także neurologów
dziecięcych, psychiatrów i studentów medycyny, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.
dr hab. n. med., prof. nadzw. Jarosław Sławek
(z przedmowy)

autorzy: Jarosław Sławek (red.), Andrzej Friedman (red.), Andrzej Bogucki (red.), Grzegorz Opala (red.)

rok wydania: 2011
ilość stron: 246
format: 205x290 mm
okładka twarda
dołączona płyta CD