Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób reumatycznych
Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Choroby reumatyczne należą do grupy chorób o podłożu autoimmunizacyjnym, wieloczynnikowej patogenezie i zróżnicowanym przebiegu. Mimo postępu badań nad patogenezą tych chorób nasza wiedza jest wciąż niepełna. W 2010 roku opublikowano nowe kryteria klasyfikacyjne rozpoznawania reumatoidalnego zapalenia stawów bardzo istotne dla wczesnego rozpoznania tej choroby.

Wśród tych kryteriów badania laboratoryjne obejmujące badania serologiczne i wskaźniki zapalenia odgrywają znaczącą rolę. W najnowszych publikacjach autorzy podkreślają rolę badań laboratoryjnych w diagnostyce różnicowej chorób reumatycznych, wymieniając kilka nowych biomarkerów o szeroko uznanej wartości diagnostycznej lub prognostycznej, a stosunkowo rzadko oznaczanych nawet w ramach badań wysoce specjalistycznych. Kolejne rozdziały tej książki są poświęcone omówieniu wybranych chorób reumatycznych o raz badaniom laboratoryjnym podstawowym i specjalistycznym pomocnym dla prawidłowego rozpoznania chorób reumatycznych, prognozowania i monitorowania efektów leczenia.