Okres ostry :

  • zaleca się pozycje przeciw bólowe- max rozluźnienie mm. Farmakologia i fizykoterapia.
  • Masażu nie wykonujemy!

Okres podostry:

Objawy:

1. skręcenie 1 stopnia:

Masaż w SM ma za zadanie pobudzenie krążenia krwi w obrębie mm. porażonych oraz obniżenie napięcia mm.

Zabiegi stosujemy w czasie reemisji, nie możemy doprowadzić do przegrzania tkanek, stosujemy masaż klasyczny bądź limfatyczny.

Objawy: