CHOROBA BURGERA - postępowanie masażem (zakrzepowo zarostowe zapalenie naczyń)

Masaż możemy wykonywać tylko w I i II stopniu choroby (wg Fontaine?a)

Celem stosowania masażu jest:

CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - zasady stosowania masażu.

Okres przedoperacyjny:

Masaż rozpoczynamy na 10-20 dni przed zabiegiem

skoliozy funkcjonalne( pierwszy stopień zniekształcenia)

cel: wzmożenie napięcia m. rozluźnionych i obniżenie nap. przykurczonych.

Możemy wyróżnić dwa sposoby postępowania klasycznego:

Okres ostry:

Jeżeli stan zdrowia pacjenta pozwala, można, już od 3-9 dnia po udarze, przy akceptacji lekarza prowadzącego wykonywać głaskania średniej mocy i mocne w obrębie ręki i stopy oraz głaskania średniej mocy klatki piersiowej. Po kilku dniach można dołączyć delikatną wibrację w przestrzeniach między żebrowych.

KK wrodzony pochodzenia mięśniowego - dotyczy częściej dziewcząt niż chłopców i częściej strony prawej niż lewej. Przyczyną tej postaci kręczu jest skrócenie mięśnia M.S.O. na skutek jego częściowego zbliznowacenia i zwłóknienia. Niekiedy dochodzi też do