WPŁYW MASAŻU ZALEŻY OD:

1. Siły bodźca:

 • technika masażu
 • wielkość powierzchni masowanej
 • czas trwania masażu

2. Właściwości indywidualna osoby masowanej:

 • wiek

 • płeć

 • rodzaj wykonywanej pracy

 • budowa ciała

 • stan zdrowia


WPŁYW MASAŻU NA UKŁADY

UKŁAD ODDECHOWY:

 • Aktywizujemy proces dyfuzji w obrębie pęcherzyków płucnych, przez zwiększenie przepływu krwi przez płuca

 • Przez masaż np. mięśni międzyżebrowych wpływamy na polepszenie ich funkcjonowania, tym samym na dynamikę oddechową klatki piersiowej

 • Przez oklepywania klatki piersiowej, możemy działać na drzewo oskrzelowe (odklejanie się flegmy)

UKŁAD MIĘŚNIOWY:

 • Aktywacja procesów odżywczych w obrębie mas mięśniowych, co z kolei prowadzi do przyrostu ich masy i wzmocnienia struktury wewnętrznej

 • Mięsnie są zdolniejsze do podjęcia efektywniejszej pracy (zwiększenie siły; częstotliwości skurczów i rozkurczów)

 • Skraca się czas regeneracji mięśni po wysiłku

 • Oddziaływanie regulujące stan napięcia mięśni

UKŁAD KRĄŻENIA:

 • Masaż przyśpiesza krążenie krwi i limfy. W czasie masażu ogólnego obserwujemy początkowy spadek a potem wzrost ciśnienia krwi. Taką reakcję tłumaczą trzy teorie: mechaniczna, hormonalna i odruchowa.

UKŁAD NERWOWY:

 • CENTRALNY UKŁAD NERWOWY: poprawa ukrwienia przynależnych do tego układu a także można wpływać przez opracowanie mięśni unerwianych przez te nerwy

 • UKŁAD AUTONOMICZNY: przez opracowanie grzbietu, zwłaszcza pasma przykręgosłupowego możemy wpływać na układ sympatyczny. Opracowując powłoki brzuszne i działając na narządy jamy brzusznej, oddziałujemy na układ parasympatyczny.

 • OBWODOWY UKŁAD NERWOWY: w sposób bezpośredni na zakończenia nerwów; przez opracowanie mięśni na nerwy je unerwiające. Wpływ regulujący szybkość przewodzenia impulsów nerwowych.

UKŁAD POKARMOWY:

 • Polepszamy funkcjonowanie narządów pokarmowych oddziałując regulująco na czynności wydzielania gruczołów pokarmowych

 • Poprawa perystaltyki jelit

 • Przyśpieszanie procesy diurezy nerek (opracowanie grzbietu)

 • Regulujący wpływ na napięcie ścian pęcherza moczowego (opracowanie podbrzusza)

 • przyśpieszenie procesu przemiany materii

UKŁAD KOSTNY:

 • Wpływ na utrzymanie równowagi między składnikami organicznymi i nieorganicznymi

 • Możemy wpływać na zmniejszanie procesu powstawania zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych

 • Nie wolno masować miejsc po złamaniach z niepełnym zrośnięciem. Masaż może uszkodzić okostną i opóźnić w ten sposób proces pełnej regeneracji.