v Leżenie tyłem lub siad

MASAŻ KOŃCZYN GÓRNYCH

 • DŁOŃ
 • głaskanie palców i śródręcza w pronacji,
 • głaskanie palców,
 • rozcieranie palców,
 • głaskanie śródręcza podłużne i poprzeczne,
 • rozcieranie śródręcza ( kciukami, opuszkami ),
 • głaskanie palców i śródręcza w supinacji,
 • głaskanie śródręcza podłużne, poprzeczne i okrężne,
 • rozcieranie śródręcza ( kciukami, opuszkami ),
 • ugniatanie falą kłębika palca V,
 • ruch szczypczykowy kłębu kciuka,
 • ugniatanie falą kłębu kciuka,
 • głaskanie dłoni ? ruchy posuwiste

 • PRZEDRAMIĘ
  • głaskanie przedramienia w pronacji i supinacji,
  • rozcieranie przedramienia,
  • ugniatanie podłużne jednorącz i oburącz,
  • ugniatanie falą,
  • głaskanie przedramienia półpierścieniowe i pierścieniowe,
  • głaskanie delikatne przedramienia ( muskanie )

 • NADGARSTEK
 • głaskanie nadgarstka w supinacji,
 • rozcieranie okrężne nadgarstka,
 • głaskanie nadgarstka w pronacji,
 • rozcieranie wokół wyrostków rylcowatych nadgarstka,
 • głaskanie obu powierzchni nadgarstka naprzemiennie

 • RAMIE
  • głaskanie podłużne i poprzeczne ramienia,
  • ugniatanie podłużne jednorącz i oburącz ( mięsień dwugłowy ramienia ),
  • ugniatanie falą ( mięsień dwugłowy ramienia ),
  • mieszenie ( mięsień dwugłowy ramienia ),
  • głaskanie ramienia,
  • ugniatanie jednorącz i oburącz ( mięsień trójgłowy ramienia ),
  • ugniatanie falą ( mięsień trójgłowy ramienia ),
  • mieszenie ( mięsień trójgłowy ramienia ),
  • głaskanie ramienia,
  • ugniatanie podłużne ( mięśnia naramiennego ),
  • ugniatanie falą ( mięśnia naramiennego ),
  • głaskanie ramienia półpierścieniowe i pierścieniowe,
  • głaskanie delikatne ramienia ( muskanie)

 • STAW ŁOKCIOWY
 • głaskanie w supinacji,
 • rozcieranie okrężne wokół dołu łokciowego ( kciukami, opuszkami ...),
 • głaskanie skrzyżne dołu łokciowego,
 • głaskanie wokół wyrostka łokciowego w pronacji
 • rozcieranie wokół wyrostka łokciowego,
 • głaskanie wokół wyrostka łokciowego,
 • ruch szczypczykowy przez wyrostek łokciowy,
 • rozcieranie wokół nadkłykci kości ramiennej,
 • ruch szczypczykowy dla więzadła pobocznego stawu łokciowego,
 • głaskanie stawu

 • STAW RAMIENNO ? BARKOWY
 • głaskanie daszkowe stawu,
 • głaskanie w liniach pachowych przedniej i tylnej,
 • rozcieranie pojedyncze w linii pachowej ( z podtrzymaniem ),
 • rozcieranie podwójne w liniach pachowych,
 • głaskanie okrężne wokół wyrostka barkowego łopatki
 • ( opracowanie łopatki i stawu barkowo - obojczykowego),
 • głaskanie dołu pachowego,
 • rozcieranie dołu pachowego,
 • ruch szczypczykowy fałdu przedniego i tylnego pachy,
 • głaskanie stawu

v Leżenie tyłem

MASAŻ KOŃCZYN DOLNYCH ( powierzchnia przednia ):

 • STOPA ( noga spoczywa na przeciwnej nodze)
  • głaskanie strony grzbietowej,
  • rozcieranie powierzchowne śródstopia,
  • głaskanie palców,
  • rozcieranie palców,
  • głaskanie podłużne i poprzeczne śródstopia,
  • rozcieranie podłużne i poprzeczne śródstopia,
  • głaskanie podeszwy stopy,
  • rozcieranie podłużne i poprzeczne podeszwy stopy,
  • ruchy szczypczykowe brzegu bocznego stopy,
  • ugniatanie falą brzegu bocznego stopy,
  • ruchy szczypczykowe brzegu przyśrodkowego stopy,
  • ugniatanie falą brzegu przyśrodkowego stopy,
  • głaskanie stopy

 • GOLEŃ
  • głaskanie,
  • rozcieranie ( mięsień piszczelowy przedni ),
  • ugniatanie podłużne ( mięsień piszczelowy przedni ),
  • ugniatanie jednorącz i oburącz ( mięsień trójgłowy łydki ),
  • głaskanie półpierścieniowe i pierścieniowe,
  • głaskanie delikatne goleni ( muskanie ),

 • STAW SKOKOWY
  • głaskanie wokół kostek,
  • rozcieranie pojedyncze, podwójne wokół kostek,
  • głaskanie oburącz wokół kostek,

 • UDO
  • głaskanie delikatne uda( muskanie ),
 • głaskanie,
 • rozcieranie pasma biodrowo ? piszczelowego,
 • ugniatanie podłużne jednorącz i oburącz ( mięśnie przywodziciele i czworogłowy ),
 • ugniatanie falą ( mięśnie uda zaczynając od przyśrodka ),
 • mieszenie ( mięsień czworogłowy ),
 • głaskanie półpierścieniowe i pierścieniowe,

 • STAW KOLANOWY
 • głaskanie okrężne wokół rzepki,
 • głaskanie skrzyżne wokół rzepki,
 • rozcieranie okrężne wokół rzepki,
 • ruch szczypczykowy dla więzadła rzepki,
 • rozcieranie więzadeł pobocznych,
 • ruch szczypczykowy dla więzadeł pobocznych,
 • ugniatanie falą dla więzadeł pobocznych,
 • gimnastyka rzepki,
 • głaskanie całej kończyny dolnej,

v Leżenie przodem

MASAŻ KOŃCZYN DOLNYCH ( powierzchnia tylna ):

 • GOLEŃ
 • głaskanie,
 • rozcieranie,
 • ugniatanie podłużne jednorącz i oburącz ( mięśni goleni ),
 • ugniatanie falą ( mięsień brzuchaty łydki ),
 • mieszenie ( mięsień brzuchaty łydki ),
 • głaskanie silne,
 • głaskanie delikatne goleni

 • GUZ PIĘTOWY
 • głaskanie okrężne,
 • rozcieranie wokół guza piętowego,
 • głaskanie skrzyżne,

 • ŚCIĘGNO ACHILLESA
 • głaskanie,
 • rozcieranie,
 • ruch szczypczykowy dla ścięgna Achillesa,
 • ruchy posuwiste,
 • głaskanie

 • UDO
 • głaskanie,
 • rozcieranie,
 • ugniatanie podłużne jednorącz i oburącz ,
 • ugniatanie falą ( mięśni uda ),
 • głaskanie delikatne ( muskanie )

 • DÓŁ PODKOLANOWY
 • głaskanie okrężne,
 • rozcieranie wokół dołu podkolanowego,
 • głaskanie skrzyżne,
 • ruch posuwisty,
 • głaskanie całej kończyny dolnej,

MASAŻ GRZBIETU I POŚLADKÓW:

 • głaskanie,
 • rozcieranie,
 • ugniatanie podłużne ( mięsień czworoboczny i najszerszy grzbietu ),
 • ugniatanie falą ( mięsień czworoboczny w 3 pasmach ),
 • mieszenie ( mięśnia czworobocznego )
 • ugniatanie falą ( mięsień prostownik grzbietu ),
 • głaskanie podłużne,
 • głaskanie poprzeczne ( przestrzenie międzyżebrowe ),
 • rozcierania ( przestrzenie międzyżebrowe ),
 • głaskanie podłużne wzdłuż kręgosłupa,
 • rozcieranie stawów kręgosłupa,
 • ugniatanie esowate,
 • ruch przyśrubowania,
 • opracowanie mięśni pośladkowych:
  • głaskanie ( wzdłuż włókien ),
  • ugniatanie podłużne,
  • ugniatanie falą,
  • głaskanie,
   • opracowanie stawu krzyżowo ? biodrowego:
    • głaskanie okrężne stawów,
    • rozcieranie stawów krzyżowo ? biodrowych,
    • głaskanie całości grzbietu

v Leżenie tyłem

MASAŻ KLATKI PIERSIOWEJ:

 • głaskanie skrzyżne od mostka ? wyrostek barkowy ? dół pachpowy,
 • rozcieranie powierzchni mięśnia piersiowego większego,
 • ugniatanie podłużne lub ruchem szczypczykowym ( mięśnia piersiowego większego ),
 • ugniatanie falą ( mięśnia piersiowego większego ),
 • głaskanie górnej części klatki piersiowej,
 • głaskanie przestrzeni międzyżebrowych,
 • rozcieranie przestrzeni międzyżebrowych,
 • głaskanie całej klatki piersiowej ( przyczepy mięśnia piersiowego ),
 • głaskanie okrężne i skrzyżne,
 • rozcieranie okrężne i skrzyżne,
 • opracowanie połączenia mostkowo -żebrowego:
 • głaskanie podłużne,
 • rozcieranie podłużne,
 • głaskanie mostka i połączeń żeber,
 • głaskanie klatki piersiowej,
 • unoszenie piersi ( u kobiet tylko za ich zgodą )

MASAŻ POWŁOK BRZUSZNYCH:

 • głaskanie podłużne i poprzeczne,
 • ugniatanie podłużne jednorącz ( mięśnia prostego brzucha nie dzieląc go ),
 • ugniatanie falą ( mięsień prosty brzucha ),
 • ugniatanie podłużne ( mięśnia skośnego brzucha w 3 pasmach),
 • ugniatanie falą ( mięsień skośny brzucha w 3 pasmach ),
 • wstrząsanie miednicy ( wyjątkowo ),
 • głaskanie powłok brzusznych ( zgodnie z ruchem wskazówek zegara ),