Nadciśnienie tętnicze, wzrost ciśnienia krwi powyżej 160/100 mm Hg. Występuje znamiennie w chorobie nadciśnieniowej, a także w innych typach nadciśnienia. W etiologii choroby nadciśnieniowej bierze się pod uwagę wpływy neuropsychogenne, które angażując ośrodkowy i autonomiczny układ nerwowy, pośrednio powodują wydzielanie przez nich adrenaliny i noradrenaliny podwyższających ciśnienie tętnicze.

  • Zwalczanie napięcia spastycznego mięśni
  • Zapobieganie usztywnieniom i zniekształceniom stawów
  • Odtworzenie czucia głębokiego i powierzchownego
  • Wzmacnianie i usprawnianie mięśni pracując całymi zespołami dynamicznymi

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), dawniej nazywane gośćcem przewlekłym postępującym (GPP) jest chorobą ogólnoustrojową, chociaż przede wszystkim dotyczy narządów ruchu.

Reumatoidalne zapalenie stawów może powodować liczne powikłania: wysiękowe zapalenie opłucnej, zmiany zapalne w osierdziu i wsierdziu, zapalenie mięśnia sercowego, niedokrwistość związaną głównie z niedoborem żelaza, wtórną skrobiawicę nerek, rumień dłoniowy, zapalenie nadtwardówki.

Synonimy: spondylitis ankylopoetica, spondyloartroza

Ujawnia się przeważnie pomiędzy 20 a 40 rokiem życia