Etiologia i patogeneza: zespół może rozwijać się w skutek uszkodzenia układu nerwowego szeregiem czynników szkodliwych lub też bez żadnej widocznej przyczyny. Rozróżniamy tzw. idiopatyczną drżączkę doraźną, parkinsonizm pozapalny i tzw. objawowy zespół parkinsonowski.

Uszkodzenie nerwów w obrębie rdzenia kręgowego wiąże się z utratą funkcji danego nerwu. Dochodzi do zaburzeń czucia i porażeń. Wysokość uszkodzenia oraz jego poprzeczna rozległość ma bezpośredni wpływ na objawy uszkodzenia.

Z nerwów czaszkowych porażeniu najczęściej ulega nerw twarzowy. Komórki nerwowe tworzące jego jądro ruchowe znajdują się w pniu mózgu. Choroba zaczyna się nagle, zwykle w następstwie oziębienia twarzy po uprzednim jej nagrzaniu, co prowadzi do zaburzeń obrzękowo-zwyrodnieniowych i ciasnoty w kanale kostnym (ból za uchem w miejscu ujścia nerwu twarzowego z otworu rylcowo-sutkowego)

Etiologia nerwobólu nerwu trójdzielnego nie jest dotychczas wyjaśniona, zmian anatomopotologicznych w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym nie znaleziono. Z licznych obserwacji klinicznych i wyników leczenia operacyjnego wynika, ze bóle wywołane są napadowym i okresowym wyładowaniem czuciowych neuronów ośrodkowych.

Uszkodzenie splotu szyjno-ramiennego występuje dość często z powodu szczególnych warunków topograficznych, związanych z duża ruchomością struktur obręczy barkowej. Dokładna lokalizacja uszkodzenia nie zawsze jest łatwa z powodu złożonej budowy splotu barkowego.