TEST WYSIŁKOWY UWZGLĘDNIA:

  1. wiek i płeć chorego
  2. wywiad i choroby współistniejące
  3. czas trwania choroby

Próba Walsalwa:

Jest to ocena wydolności m. sercowego na podstawie tętna i ciśnienia śródpiersiowego. Wzrost ciśnienia śródpiersiowego osiąga się przez dążenie do maksymalnego wydechu przy zamkniętej głośni. Typową reakcją organizmu jest spadek ciśnienia oraz przyśpieszenie tętna, co jest konsekwencją zmniejszenia pojemności skurczowej serca. Im bardziej wydolny jest m. sercowy tym mniejsze są zmiany ciśnienia i tętna.

CHÓD - OCENA ZMIAN STATYCZNO - KINETYCZNYCH
CHÓD
Definicja
Cykl chodu
Fazy chodu

Uniwersytet Rzeszowski : Fizjoterapii

Najczęstszą postacią uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego jest udar mózgowy występujący nagle, przeważnie we śnie lub w czasie wzmożonej psychofizycznej aktywno­ści, i charakteryzujący się mniej lub bardziej zaburzoną świadomością oraz połowiczym porażeniem na tle zaburzeń krążenia mózgowego.

Szereg schorzeń układu pokarmowego zyskało nazwę chorób psychosomatycznych spowodowanych zaburzeniami równowagi pomiędzy stanem psychicznym człowieka a funkcjami układu nerwowego. W tym też zakresie schorzenia te mogą być poddawane leczeniu usprawniającemu opartemu głównie