M. zębaty przedni (SERRATUS ANTERIOR)

pp: Powierzchnia przednia boczna 1-9 żebro
pk: Brzeg przyśrodkowy łopatki

Obniżenie łopatki - test Lovetta
 

M. czworoboczny grzbietu (TRAPESIUS) - część dolna

pp

Guzowatość potyliczna zewnętrzna

Więzadło karkowe

Więzadło nadkolcowe

Wyrostki kolczyste Th 1-12

pk

Koniec barkowy obojczyka

Wyrostek barkowy łopatki

Grzebień łopatki

Zginanie stawu ramiennego - TEST LOVETTA

M. naramienny (DELTOIDEUS)-PARS ANTERIOR

pp

Boczna 1/3 obojczyka

Wyrostek barkowy łopatki

Grzebień łopatki

pk

Guzowatość naramienna kości ramiennej
METODA LOVETTA - kończyna dolna

badanie siły mięśniowej

Test Lovetta został opublikowany w 1932 roku. Jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą subiektywnej oceny siły mięśniowej. Opiera się na badaniu ręcznym poszczególnych mięśni w określonych pozycjach i przy określonym ruchu. W każdym ruchu jest jeden mięsień, który głównie za tę czynność odpowiada. Poprzez odpowiednią pozycję izoluje się go od innych mięśni synergistycznych.