KOŃCZYNA GÓRNA:
Długość względna
Punkt początkowy:wyrostek barkowy łopatki
Punkt końcowy: wyrostek rylcowaty kości promieniowej

KOŃCZYNA GÓRNA

Pomiar

  • R1:od przedniej krawędzi dołu pachowego do przykręgosłupowej krawędzi łopatki
  • R1:od wcięcia jarzmowego rękojeści mostka do przykręgosłupowej krawędzi łopatki
  • R2:w najgrubszym miejscu ramienia
S- sagittal - płaszczyzna strzałkowa
F - frontal -płaszczyzna czołowa
T - trasverse - płaszczyzna poprzeczna
R - rotation - płaszczyzna ( płaszczyzny ) skrętna

Pomiary mierzymy plurimetrem lub taśmą metryczną nierozciągliwą i zapisujemy wyniki zgodnie z zasadą STFR. (wpierw wyprost potem zgięcie, wpierw przód, tył, potem boki lewo(1)-prawo(2), potem odwodzenie(1)-przywodzenie(2), na końcu rotacje).

Badanie skriningowe:

  1. Pacjent siedzi ; bierny wyprost a następnie rotacja głowy do oporu

  2. Określamy zakresy