Zespół cieśni nadgarstka określany często jako zespół kanału nadgarstka jest najczęstszą neuropatią uciskową. Dochodzi w niej do mechanicznego ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka.

Schorzenie to występuje u około 1% ludzi. Większość stanowią kobiety. Około 10% ludzi podaje, że w ciągu życia miało objawy charakterystyczne dla tej neuropatii uciskowej, ale ustąpiły one samoistnie, bez leczenia. Najczęstszymi przyczynami ucisku są;

 • powtarzające się urazy i przeciążenia np.: -Złamanie kości nadgarstka lub nasady dalszej kości promieniowej
 • -Ciągłe ruchy skrętne, stale utrzymywane zgięcie grzbietowezaburzenia hormonalnezmiany zwyrodnieniowezmiany zapalne w obrębie pochewek ścięgien wchodzących w skład kanału nadgarstkawzmożone ciśnienie w kanale nadgarstkadługoletnia praca fizyczna np.: -gra na fortepianie-pisanie na maszynie lub klawiaturze komputera-szycie-składanie części elektronicznych-praca w kasie w supermarkecie-fryzjerstwo-praca mechanika

Objawami są:

 • drętwienie i mrowienie w obrębie 1-3 palca ręki
 • bóle pojawiające się nagle i występujące w głównie w nocy
 • ból, który promieniuje z reki poprzez przedramię i ramie do barku
 • obrzęk reki
 • zaburzenia czucia
 • okresowe a potem stałe osłabienie siły mięśniowej reki - zwłaszcza osłabienie chwytu szczypcowego
 • może także dochodzić do zaniku mięśni kłębu kciuka - ulgę często przynoszą potrząsanie ręka lub opuszczanie kończyny górnej w dół

Testy kliniczne - rozpoznanie:

Objaw zespołu kanału nadgarstka- Badany opiera łokcie na stole i swobodnie zwiesza ręce na okres 60 sek. Jeżeli w tym czasie wystąpią drętwienia i mrowienia test uważamy za dodatni

Objaw Tinnela - polega na opukiwaniu okolicy nadgarstka wzdłuż przebiegu nerwu pośrodkowego - w przypadku pojawienia się drętwienia, przeczulicy w obszarze unerwianym przez nerw pośrodkowy test uznajemy za dodatni

Test opaski uciskowej- Dolegliwości przed upływem 45 sekund od zaciśnięcia opaski mankietu do mierzenia ciśnienia

Test Phalena- Pacjent utrzymuje ręce w zgięciu dłoniowym przez około 10 minut. Wzajemny ucisk obu grzbietów rąk nasila ucisk w kanale nadgarstka. Jeżeli w tym czasie objawy się nasilą test uważamy za dodatni

Odwrócony test Phalena- Pacjent siedzi. Proszony jest maksymalnie wyprostować grzbietowo obie ręce w nadgarstkach i to ustawienie utrzymać przez minutę. Jeżeli w tym czasie objawy się nasilą test uważamy za dodatni

Objawy ruchowe - osłabienie mięśni kłębu, zwłaszcza odwodziciela krótkiego kciuka. Badanie obejmuje siłę chwytu szczypcowego końcami palców pomiędzy kciukiem i palcem serdecznym

Objawy autonomiczne - zmiana zabarwienie skóry, zaburzenie wydzielania potu w obrębie reki i palców, kruchość i łamliwość paznokci.

Zapobieganie:

 • przed praca zrobić rozgrzewkę ramienia, reki i palców
 • częste przerwy na rozluźnienie i odpoczynek ręki
 • zmienić lub zmodyfikować swoja codzienna aktywność zarówno podczas pracy jaki i uprawiania hobby na mniej obciążającą nadgarstek
 • zmodyfikować w miarę możliwości swoje otoczenie w pracy

Leczenie zachowawcze:

 • unieruchomienie i usztywnienie nadgarstka
 • ortezy nadgarstka, leki p/zapalne, odpoczynek
 • wstrzykiwanie hydrokortyzonu redukując stan zapalny i obrzęki

Fizykoterapia:

 • jonoforeza sterydowa: Olfen, Diclac
 • galwanizacja podłużna kark- ręka
 • DD
 • kąpiele elektryczno-wodne , jednokomorowe
 • ultradźwięki
 • krioterapia
 • akupunktura pól nerwu nadgarstka
 • elektrostymulacja punktowa trójkątna obejmująca mięśnie niedowładne odwodziciela krótkiego kciuka i mięśnie przeciwstawiacza kciuka
 • masaż podwodny wirowy
 • okłady borowinowe
 • rękawiczka parafinowa

Kinezyterapia:

 • ćwiczenia czynne (wzmacnianie prostowników, kształtowanie umiejętności wyprostu nadgarstka, kształtowanie umiejętności zginania i prostowania nadgarstka, kształtowanie umiejętności odwracania i nawracania, kształtowanie umiejętności przywodzenia i odwodzenia, ruchy okrężne nadgarstka, dociskane złożonych dłoni)
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia zmniejszające obrzęki np. unoszenie reki do góry
 • ćwiczenia manualne reki

Leczenie operacyjne

Operacyjne przecięcie więzadła poprzecznego nadgarstka.

Obecnie stosuje się dwie techniki:

dekompresje otwarta - przewaga tej metody jest dobre uwidocznienie pola operacyjnego, możliwość dokładnego skontrolowania dna kanału nadgarstka oraz uwolnienia ewentualnych zrostów z pochewkami maziowymi ścięgien zginaczy

dekompresje endoskopowa - pozwala na szybszy powrót do aktywności , rana pooperacyjna goi się znacznie łatwiej z uwagi na niewielkie ciecie

Bibliografia:

Buckup- Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni.?

Czopik -Fizjoterapia w wybranych chorobach tkanek miękkich narządu ruchu.?

Gaździk- Ortopedia i traumatologia.?

Milanowska Podstawy rehabilitacji ruchowej w dysfunkcjach narządu ruchu.?

Nowotny Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu.?