Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego (5 rodzajów ruchu) oraz dodatkowo moduł łokciowy

-szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego wykorzystywana w leczeniu pooperacyjnym, zapobiega usztywnieniu stawów ,przykurczom i zanikom tkanki.
-moduł łokciowy umożliwia wykonanie ruchu wprost/zgięcie stawu łokciowego w zakresie od -10
do 135 stopni ze stałą probacją/supinacją w płaszczyźnie odwodzenia.
Wskazania do używania szyny
-całkowite przemieszczenie kości ramieniowej
-powtarzające się zwichnięcie kości ramieniowej
-uszkodzenie stożka rotatorów
-złamanie kości ramienia
-złamanie łopatki
-poparzenia itp.
Korzyści z używania szyny
-zapobieganie usztywnieniu stawu
-szybkie przywracanie zakresu ruchu po operacji
-zachowanie jakości powierzchni stawowej
-redukcja bólu i obrzęków
-pobudzanie regeneracji chrząstki stawowej
-skrócenie czasu hospitalizacji

DANE TECHNICZNE

-prędkość 1 do 5 (od 30 do 120 stopni na minutę)
-przerwa wyprostu 0 - do 15 minut
-przerwa zgięcia 0 ? do 15 minut