Każdy aparat wytwarzający promieniowanie laserowe powinien być wyposażony w kluczyk zabezpieczający. Na drzwiach powinno znajdować się oznaczenie- "UWAGA LASER - NIEBEZPIECZEŃSTWO. Lasery i urządzenia laserowe podzielono na klasy pod względem zagrożeń pochodzących od ich promieniowania: