Jonoforeza -czyli połączenie galwanizacji z wprowadzaniem leku przez skórę przy pomocy prądu. Wnikanie jonów leków odbywa się poprzez ujścia i wyprowadzenia gruczołów łojowych i potowych. Jony po wniknięciu gromadzą się na granicy pomiędzy skorą właściwą a tkanką podskórną

Prądy diadynamiczne Bernarda podobnie jak inne prądy elektryczne mają właściwość rozszerzania naczyń krwionośnych. Wzmożenie aktywności naczynioruchowej, lepsze ukrwienie tkanek - a tym samym usprawnianie procesów odżywczych i przemiany materii tkanek- odgrywają istotną rolę w leczeniu wielu stanów chorobowych, a szczególnie obrzęków pourazowych oraz zaburzeń ukrwienia obwodowego.

INTERDYN

Prądy interferencyjne- Nemetza. Są to prądy podobne do diadynamicznych ale są silniejsze i przyjemniejsze w odczuciu przez pacjenta. Związane jest to z tym iż te prądy łatwiej pokonują opór skóry. Działanie biologiczne interferencji zależy od częstotliwości:

Jest to prąd jednokierunkowy (jednobiegunowym) o przeciętnej częstotliwości około 143Hz. Stosuje się impulsy prostokątne o czasie trwania 2 milisekundy i czasie przerwy 5milisekund. Natężenie 15 - 25mA .

Terapuls to aparat, wytwarzający impulsowe pole magnetyczne wielkiej częstotliwości. Pole to nie wytwarza ciepła działając na potencjał błon komórkowych. W efekcie zmienia to właściwości fizykochemiczne tkanek, co daje z kolei efekt przeciwzapalny, przeciwbólowy i