ZABIEGI KRIOTERAPII MIEJSCOWEJ

W okresie wczesnym urazu wskazane są przede wszystkim zabiegi krioterapii. Zabiegi te zmniejszają ból i proces zapalny, zmniejszają obrzęki, zwiększają zakres ruchomości w stawie, zwiększają siłę mięśniową.