Najważniejsze prawa obowiązujące w fizykoterapii:
Prawo Arndta- Schultza
Masywne bodźce działają na organizm toksycznie, średnie ? hamująco, a małe ? stymulująco.
Prawo Dastre?a Morata

Bodźce termiczne działając na duże powierzchnie skóry powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń: klatki piersiowej i jamy brzusznej.Naczynia nerek, śledziony, wieńcowe wykazują taki sam odczyn jak naczynia skóry.

Prawo Du Bois Reymonda

Nie sam prąd, lecz dostatecznie szybka zmiana jego natężenia jest przyczyną powstania bodźca elektrycznego.

Prawo Grotthusa-Drapera

Przemiany fotochemiczne układu reagującego wywołuje promieniowanie pochłonięte. Na przebieg reakcji fotochemicznych nie ma wpływu promieniowanie odbite, przepuszczone lub rozproszone.

Prawo Stefana Boltzmana

Każde ciało o temperaturze wyższej od 0 bezwzględnego emituje ze swojej powierzchni ciepło kosztem swojej energii wewnętrznej. Ilość tego promieniowania jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi skali Kelvina.

Prawo Charlesa

Ciśnienie gazu p w stałej objętości zwiększa się o stały ułamek ciśnienia tego gazu zmierzonego w temperaturze 0°C przy wzroście temperatury o 1 °C.

Prawo Lamberta

Natężenie promieniowania padającego na skórę zależy od kąta padania, jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między źródłem promieniowania a osobą naświetlana.

Prawo Wiena

Długość fali promieniowania jest odwrotnie proporcjonalna do jego temperatury w skali bezwzględnej.